اپلیکیشن برای فیلمبرداری مخفی با گوشی:
با این نرم افزار میتونید با گوشی فیلم بگیرید و اسکرین رو خاموش کنید.

فقط کافیه روی دکمه بزنید و بعد اسکرین رو خاموش کنید یا حتی آپ را ببندید. برای پایان فیلمبرداری آپ را باز کنید و همان دکمه را بزنید.

لینک دانلود در گوگل پلی

unnamed

Secret Video Recorder HD is application that you can do background recording, no one can know you are recording video, so you can use your phone as normal. With many Useful features, hope you are satisfied;

  • One touch to start or stop recording
  • Support Video Full HD (1920×1080)
  • Select SdCard or Internal memory to record
  • Select back or front camera
  • Easy to open folder containing recorded videos.
  • Record secret video by SMS
  • Hide video in gallery
  • Share recorded video
  • Security login
  • Schedule recording video

پاسخی بگذارید