نرم افزاری برای فیلمبرداری مخفی با گوشی

اپلیکیشن برای فیلمبرداری مخفی با گوشی:
با این نرم افزار میتونید با گوشی فیلم بگیرید و اسکرین رو خاموش کنید.
فقط کافیه روی دکمه بزنید و بعد اسکرین رو خاموش کنید یا حتی آپ را ببندید. برای پایان فیلمبرداری آپ را باز کنید و همان دکمه را بزنید.