وی پی ان (شبکه خصوصی مجازی) واقعا چیست؟

وی پی ان که در بین ما به طور عام به فیلترشکن معروف است، در واقع مجموعه‌ای از سرورهاست که شما از طریق شبکه اینترنت خود به آن وصل می‌شوید. وقتی به سرورهای وی پی ان وصل شدید، این سرورها بعنوان ویترین مجازی و لبه جلویی شما در شبکه اینترنت عمل می‌کنند. دقیقا مثل این که شما به محل دیگری رفته باشید و از آنجا به اینترنت وصل شوید.

چرا در ایران باید از وی پی ان استفاده کنیم؟

برای ما ایرانی‌ها که اینترنتمان شدیدا فیلتر و محدود می‌شود و از آن خطرناک‌تر حتی حداقل حقوق انسانی‌مان نقض شده و ساده‌ترین فعالیت‌های مجازی می‌تواند برای خودمان و خانواده‌مان گران تمام شود این سوال مسخره‌ای است. بگذارید سوال را به شیوه معقول‌تری بیان کنم. استفاده از وی پی ان در جمهوری اسلامی چه فایده‌ای دارد: