هکر ها با بهره‌گیری از یک اشکال دنبال شناسایی هویت کاربران توئیتر بودند

امروز شرکت توئیتر با انتشار یک گزارش اعلام کرد هکرها با بهره گیری از یک امکان توئیتر دنبال تشخیص و کشف هویت حساب‌های توئيتر، به روش تطبیق با شماره تلفن بودند