در اعتراضات و تظاهرات، تلفن همراه شما دشمن شماست

همه ما دوست داریم هنگام شرکت در یک رخداد تاریخی، چون اعتراضات دی ماه سال گذشته، گوشی موبایل خود را همراه داشته باشیم تا هم از اخبار سایر کانونهای اعتراض با خبر شویم،‌ هم از خودمان سلفی یادگاری بگیریم و هم تصاویر جمعیت انبوه تظاهرات ضد حکومتی را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذاریم. اما همه اینها به چه بهایی؟