هکر ها با انگیزش سیاسی یک وب‌سایت حکومتی جمهوری اسلامی ایران را در انتقام به ۴۰سال دزدی و فساد، هک کردند

دوشنبه،۲۳دی ۱۳۹۸، خبر هک شدن سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای مجازی منتشرشد.
براساس اطلاعات ثبت شده در وب‌سایت Zone-h.org، هکتیویست هایی که دست به این کار زدند اهداف سیاسی خود از این عمل را فاش کردند.

هک وب‌سایت وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات ایران

شماها که ۴۰ سال است با دروغ سیستماتیک، فاسد گسترده و جنایت علیه شهروندان ایرانی و مردم دیگر کشورهای جهان ارتزاق کرده‌اید.

بخشی از پیام بجای مانده از هکرها

اما نکته جالب تر، در مورد این هک، این است که مقامات رژیم جمهوری اسلامی توان مهار کردن این حمله را نداشته و مجبور شدند سرور وب‌سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خاموش کنند.
این ناتوانی در برابر حملات سایبری موضوع طنز و شوخی کاربران در فضای مجازی شد.

پاسخی بگذارید