مهندسی اجتماعی چیست؟

مهندسی اجتماعی (Social Engineering) عبارتی است که برای مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های بدخیم اطلاق می‌شود و از طریق کنش و واکنش‌های انسان صورت می‌پذیرد. این روش از دست‌کاری‌های روانی استفاده می‌کند تا کاربران را برآن دارد که اشتباهات امنیتی انجام داده یا اطلاعات حساس خود را لو دهند.